Obsah
Začátek

ChestShop

Základní příkazy

Zobrazení informací o obchodu - /qs about
Změna obchodu na výkup - /qs buy
Vytvoření nového obchodu - /qs create <cena> <polozka> <mnozstvi>
Nalezení nejbližšího obchodu s konkrétní položkou - /qs find <polozka>
Historie transakcí obchodu - /qs history
Změna položky v obchodu - /qs item
Přejmenování obchodu - /qs name <jmeno>
Změna ceny položky - /qs price <cena>
Změna materiálu cedulky na obchodu - /qs sign <material>
Nastavení průměrné ceny položky - /qs suggestprice
Převod všech obchodů jinému hráči - /qs transferall <hrac>
Převod obchodu jinému hráči - /qs transferownership <hrac>

Vytvoření obchodu

Pro vytvoření obchodu je potřeba položit na zem truhlu, na kterou se pak následně musíte koukat a napsat příkaz /qs create <cena> <polozka> <mnozstvi>.

Ovládání obchodu

Levým kliknutím na obchod se nám zobrazí informace o prodávaném předmětu.

V informacích si můžeme zobrazit prodávanou položku a její specifikace.
Pro zakoupení/prodání dané položky je potřeba napsat do chatu počet položek, které si chceme zakoupit/prodat.

Pravým kliknutím na obchod se nám zobrazí nastavení našeho obchodu, popřípadě informace o cizím obchodě.